Veivhusventilasjonsfilter

For å unngå utslipp av oljedamp fra motoren som forurenser unødig, bør du montere veivhusventilasjon. Fleetguard  CVM serie er et lukket system som beskytter motoren og elimenerer utslipp.

Produktinformasjon veivhusventilasjon filter

Veivhusventilasjon