Trykkluftfilter

Lekang Maskin AS tilbyr et komplett sortiment av ledningsmonterte trykkluftfiltre fra Walker Filtration. 

Aktuelle bransjer:
- Trykkluftindustri
- Farmasøytisk industri

Eksempler på applikasjoner:
- Fjerne ammoniakk i luft i kompressorer i kjøleanlegg
- Rensing/filtrering av luft for medisinsk og teknisk utstyr 
- Omdanne helseskadelig luft til pustbar luft
- Fjerning av oksygen fra tanker for å unngå brannfare

 For mer informasjon vennligst kontakt oss.

       Walker trykkluftfilter         Walker trykkluftfilter    

          Walker trykkluftfilter 

       Walker trykkluftsfilter