Tilstandskontroll

Det er først når du får et 100% sikkert hydraulikk- og smøreoljesystem at du oppnår den laveste levetidskostnaden på systemet. Tilstandskontroll er en nødvendig del av et sunt hydraulikksystem med ren olje. Dersom du ikke lykkes, kan levetidskostnadene kunne bli så mye som 20% høyere enn driftskostnadene. Våre løsninger for tilstandskontroll og overvåkning sørger for at du får kontroll på oljeforurensing, oljekvalitet, fuktighet og temperatur.

        
      RMF CMS Contamination Monitoring System
 

CMS Partikkelteller  RMF
Måler, viser og lagrer partikkelinnhold, fuktighet- og temperaturnivåer i hydraulikk- og smøreoljer. Egen versjon for vann- glycolbaserte væsker.

    
         ATEX Particle Counter 

Atex Partikkelteller MP Filtri
Måler, viser og lagrer partikkelinnhold, fuktighet og temperaturnivåer i hydraulikk- og smøreoljer.

   
  RMF OQS Oil Quality Sensor
 OQS Sensor for oljekvalitet RMF
Sensor som fanger opp endringer i oljekvaliteten.  

  MP_AZ2_ATEX_condition_monitor    AZ2 ATEX Partikkelteller
MP Filtri
Måler og lagrer partikkelinnhold, fuktighet- og temperaturnivåer automatisk i hydrauliske væsker. Spesielt laget for eksplosjonsfarlige områder. Alarmutganger.   

   MPFilri LPA mobile Particle Counter         
LPA2 Mobil partikkelteller

MP Filtri
For on-site og laboratorie applikasjoner. Måler og lagrer partikkel-, damp-, og fuktighetsnivåer automatisk i hydrauliske væsker.

      MP_bottle_sampler_condition_monitorig       
BS Flaskeprøve utstyr
MP Filtri
Vakum løsning. Kompatibel med alle mobile MP Filtri partikkeltellere. Finnes i 110 ml og 250 ml flasker.

   RMF Smartfilter  

 

OLUS Smart filter RMF med partikkelteller
Den unike kombinasjonen av dybdefiltrering og overvåkning. Datalagring for 4000 målinger. Her er Smartfilter med et off-line filter, integrert motor og CMS partikkelteller.  

 

 

     RMF Smartfilter custom-made  

 

Off-line filter RMF Kundetilpasset
Dette er et kundetilpasset off-line filter med sensor, pumpe, varmer og kontrollskap.
Kom gjerne med spesifikasjoner så finner vi løsning.

For oljeanalyser vennligst kontakt Hamidreza Afrassiabi på mail haf@lekang.com eller
mobil +47 9799 7357. 

RMF ISO Cleaness level sheet