Støvfilter

Lekang Maskin AS tilbyr et sortiment med støvfilteranlegg og elementer fra Filtration Group (tidligere Mahle). Vi snakker f.eks om overflateteknologi, kjemisk industri, næringsmiddel- eller farmasøytisk industri, maskinbygging, verktøymaskiner eller energiteknologi. Du oppnår økt produktivitet med våre filtre og filteranelgg for fjerning av støv fra luft og gasser. Samtidig blir det enklere å gjenvinne produktene, noe som er mer miljøvennlig. Miljøet på arbeidsplassen blir bedre ved at luftkvaliteten økes og du får også et lavere støynivå. Filteranleggene leveres i henhold til ATEX normer.

Lekang Maskin leverer et bredt utvalg av filterelementer, rensesystemer og styringer. Et bredt utvalg av filtermedia sikrer et godt resultat uansett type støv. Kone filterelementer gir vesentlig bedre renseeffekt og en smart innfestingsmekansime gjør det enkelt og raskt ved elementbytte. Løsningen reduserer tunge løft og mindre nedstøving av personell.  

Filtration Group produserer også kundetilpassede anlegg med firkantede hus, runde hus, silo filterhus, kabinett skap, og ennå mindre og finere applikasjoner f.eks vakuum renser for tannlegeindustrien.

Scana Offshore har fått renere luft og lavere driftskostnader med Mahle støvfilteranlegg

                 Filtration Group støvfilterelementer      
        Filtration Group støvfilter konet

                  Filtration Group støvfilter

 

 Filtration Group
støvfilter konet


        Filtration Grop støvfilteranlegg  
    

 

      Filtration Group støvfilteranlegg rundt

      Filtration Group
støvfilteranlegg firkantet

 

 Filtration Group
støvfilteranlegg rundt