Skjær- og rengjøringsvæsker

Lekang Maskin AS har et bredt sortiment av filter for skjær- og rengjøringsvæsker til mekanisk industri fra Filtration Group (tidligere Mahle) og Amazon.

Partikkelforurensningen fra bearbeidet materiale og verktøy medfører ujevn bearbeidingskvalitet, unødig slitasje på pumper og maskinutstyr samt forårsaker stopp i verktøyets kjølekanaler. Partiklene drar også med seg lekkoljer.

En akkumulert forhøyning medfører at maskinens tank og utstyr må rengjøres kontinuerlig. Ved å komplettere med en filterapplikasjon tilpasset forutsetningene får man en enkel utskilling. En sparer tid og penger ved å kunne øke produktiviteten og redusere slitasjen. 

Bruk av ny filterteknologi medfører at mengden miljøavfall reduseres til et minimum.

Ved nye kundekrav om ren en overflate i henhold til nyere ISO standarder kan en rådføre seg med oss i Lekang Maskin AS om riktig filtrering av vaskemidler.  

Produktkatalog for prosessfiltrering

Eksempel på hva vi kan filtere innen dette området:
Kjøle- og skjæremulsjoner
Slipe-  og herdingsolje
Alkaliske vaskemidler
Vaskemidler- og olje-emulsjoner

  Filtration Group (tidligere Mahle) AF serie automatfilter           Mahle automatfilter med sponbehandler       
Filtration Group
AF serie automatfilter
 
Filtration Group automatfilter
 med sponbehandler

 

               
            
          Mahle lavtrykksfilter
   Amazon pose- og patronfilterhus  
    Filtration Group lavtrykksfilter
      som sikkerhetsfilter
 
      Amazon pose- og
     patronfilterhus