Våre produkter

Filter for anlegg, transport og landbruk Trykk her for industri og prosess Filter og filterapplikasjoner for marine

Filter til Anlegg, Transport og Landbruk
Om Fleetguard filter
Fleetguard oljefilter
Fleetguard dieselfilter
Lokale forhandlere

Filter til
Industri og Prosess
Produkter for tilstandskontroll av hydraulikk- og smøreoljer

Filter til
Skip, Offshore og fiskeoppdrett

Trykk her for støv, gass og trykkluft  Trykk her fritidsbåt 
Lekang filtersystem for en enklere arbeidsdag

Filter til Støv,
Gass og Trykkluft

Filter til Fritidsbåt
Separ filter m/vannutskiller

Lekang filtersystem
gjør arbeidsdagen enklere

 Fleetcool OAT kjølevæske  
 
 Fleetcool OAT frostvæske