Oljeutskiller for lensevann

Sørg for at lensevannet blir mest mulig rent for olje før det går ut i sjøen. Lekang Maskin anbefaler Amazon plastfilterhus med filterelementer som fjerner olje og partikler. Filterhuset monteres etter pumpa. 

Produktinformasjon Amazon filterhus

Produktinformasjon Amazon oljeabsorberende filterelementer

Fjerne vann og partikler fra hydraulikk og smøreolje

Filterelementer til større fartøy

 Amazon plastfilterhus           
 Amazon filterelementer for lensevann
 Amazon plastfilterhus
  Oljeabsorberende filterelement