Lekang filtersystem®

Lekang Maskin AS har utviklet Lekang filtersystem som nå er blitt Nordens mest brukte filteroversikt. Systemet forenkler filtervedlikeholdet for tusenvis av bedrifter. Lekang filtersystem er ideelt for både små og store maskinparker hos maskinentreprenører, gruver, rederier og industri med mange oljesmurte maskiner.

  • Alle filter fra en leverandør med garantert kvalitet
  • Korrekte filterlister for alle maskiner
  • Enkle bestillingsformularer for faks
  • Internett løsninger

Se referanse på filterpakker til Rem flåten

lekang_filtersystem_anleggsmaskiner  Lekang_filtesystem_kvalitet
lekang_filtersystem_skip

For å komme i gang kontakt Din lokale forhandler eller ring kundeservice på telefon 6498 2000.

Er det ønskelig med lange serviceintervaller eller bedre filtrering på grunn av svært vanskelige driftforhold tilbyr vi Lekang filtersystem pluss. Ved hjelp av filter med vesentlig bedre filtrering kan en selv velge hvordan en vil legge opp sine vedlikeholdsrutiner og oljeskiftintervaller uten risiko for at maskinene "lider".

Innføring av Lekang filtersystem krever svært lite av kunden da det hele utarbeides av vår forhandler eller oss:

  • Maskinlister med alle filtre, gjerne med dine lagernr.
  • Maskinlister på etiketter
  • Lageropplegg med lister og etiketter
  • Faksbestillingsblankett med kun aktuelle filtre

For å oppnå mindre arbeid med innkjøp og vedlikehold er det store muligheter for besparelser ved standardisering av filtertypene. Dette kan gjøres ved å bruke filter med bedre kvalitet uten å bygge om, eller ved å skifte til filterhus med standardiserte filterinnsatser.

Vi tilbyr teknisk support, oljeanalyser og rådgivning for å oppnå den optimale løsningen for din bedrift.