Industrielle kjemikalier

Lekang Maskin AS leverer et bredt sortiment av filter for ulike typer kjemikalier. Vi definerer kjemikaler som en væske som hverken er vann eller olje, vi har filtre for produksjon med både lav- og høyviskositetsprodukter.  Vi tilbyr både manuelle og helautomatiske filterløsninger, vaskbare filtre eller engangsfiltre. Et stort spekter av materialvalg.

Eksempel på typer kjemikaler:
Syrer
Maling
Næringsmidler
Sjokolade
Overflatebehandlingsbad
Lim
Trykksvertemidler
Slurry
Løsemidler

Produktkatalog prosessfiltrering

 Filtration Group automatfilter             
     Filtration Grop filterelementer automatfilter
     Filtration Group automatfilter
   Filtration group filterelementer 
    
  Amazon automatfilter

 

   Amazon filterelementer

       Amazon filterhus
     med flere elementer
 Amazon filterelementer