Oljerenhet i hydraulikk- og smøreolje systemer 

På filterkurs for hydraulikk- og oljerenhet ser vi nærmere på årsaker til kontaminering og identifiserer ulike forurensninger i oljer.

Målet med kurset er at du etter avsluttet kurs skal ha en større forståelse for den høye oljerenheten som kreves i dagens hydraulikk- og oljesystemer. Du  vil kunne avgjøre hvilken ISO-renhetsklasse som kreves, beregne størrelse på filterhus og avgjøre finhet på filterelementer ihht. NS 2084 (BFPA / P5).

Målgruppen er operatører, driftspersonale, vedlikeholdspersonale og konsulenter.

Kursplan

Kurs i hydraulikk