Hedmark og Oppland

 = Dieselmotorfiltrering     = Processfiltrering  
 = Hydraulikk/oljefiltrering   = Støv og ventilasjon

Sør og Nord-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordaland og RogalandAust og Vest- AgderBuskerud og TelemarkVestfoldØstfoldOslo og AkershusHedmark og OpplandNordlandTroms og Finnmark

lekang og Fleetguard filter i Lillehammer
Fagernes 
  Eiksenteret Fagernes
Valdres Landbrukssenter AS
tel: 61 36 44 80

Grinder 
 Entrack AS
tel: 62 94 54 40

Gjøvik 
   Tools AS, Avd Gjøvik
tel: 61 14 66 00 

Lillehammer
 Entrack AS, Avd Lillehammer
tel: 61 27 07 27

Hamar 
  Tools AS, Avd Hamar   
tel: 62 54 00 10 

Tynset
  Tools AS, Avd Tynset    
tel: 62 47 16 00