Visjon og verdier

 For en renere fremtid

Visjon

Vi forenkler våre kunders jobbhverdag gjennom kunnskap, kvalitet og effektive tjenester.

Mål

Marked
Vi skal skape merverdi for kunden gjennom et nært samarbeid.
Medarbeidere
Vi skal tilby medarbeidere en attraktiv arbeidsplass med fokus på utviklingsmuligheter og trivsel.
Produkter
Vi skal levere kvalitetsprodukter, kompetanse og kundetilpassede løsninger innen filtrering.

Verdigrunnlag

Langsiktighet, helhetstenkning og grundighet er viktig i Lekang Maskin.