Miljøpolitikk

Lekang Maskin om miljø

Vårt miljøstyringssystem er basert på de krav som stilles i NS-EN ISO 14001:2004

Mål

Vi skal arbeide kontinuerlig med å redusere vårt energiforbruk og vår miljøbelastning.
Våre produkter og tjenester skal tilfredsstille samfunnets og kundenes krav til miljø.

Miljøtiltak

Vi markedsfører og selger filter og filterløsninger som bidrar til mindre utslipp i luft, i vann og på land.

Vi utvikler, tilbyr og kommuniserer kunnskap innen filter og filtersystemer som øker levetiden på maskiner og gir lengre utnyttelse av oljer og væsker. Noe som igjen gir mindre miljøpåvirkning.

Våre hovedleverandører er ISO14001 sertifiserte. Vi foretar transporthensiktsmessige kjøp og oppfordrer kundene til å gjøre det samme.

Vi gjør bygningsmessige forbedringer for å redusere energiforbruket.
Vi sorterer alt avfall og har avtaler med leverandører om avfallshåndtering.
Vi bruker emballasje om igjen og pakker alle utgående varer mest mulig optimalt i henhold til transport.

Brukte filter med stålkappe leveres til Renor AS for gjenvinning

Vi reduserer reisevirksomhet med å ha telefonmøter og videokonferanser. Våre selgere har fokus på effektiv reiseplanlegging med flere kundebesøk.