Messer

Lekang Maskin på Vei og Anlegg 2015

Messe Hvor 
 2017
 Utstiller 
       
Aqua Nor
  Trondheim
  15-18, sep
 Lekang Maskin AS
stand E445

       
Dyrskun
  Seljord  8.-10. sep Entrack AS
      Terox AS
      Bamble Mekaniske Industri AS
       
Vei og Anlegg 2018 

 Hellerudsletta

  2.-6. mai
 Lekang Maskin AS
stand C36