Lekang Group

Lekang Gruppen filter

Lekang Group er en av Nordens største distributører av filter og filtreringsanlegg til dieselmotorer, hydraulikk, vann og andre typer væsker.

Lekang Group består av Lekang Maskin AS i Norge, Filterteknik Sverige AB og Filterteknik A/S i Danmark, alle med med hovedkontor og store lagre. Det er 70 medarbeidere i gruppen. Fellesnevner er samme hovedeier og et likeverdig produktprogram med visse lokale forskjeller mellom landene.

Felles datasystem, logistikk og produktsystem sørger for en effektiv drift og høy servicegrad mot kundene. Lekang Group satser mye på teknisk kunnskap, noe som har resultert i en ledende plass innenfor det tekniske området filtrering.